مقایسه جذب فلزات سرب و روی در حضور فولویک اسید در یک خاک آهکی

احسان اله قاسمی, امیر فتوت, رضا خراسانی, حجت امامی

چکیده


خاک از جمله پیچیده­ترین بخش­های محیط زیست است که سلامت اکوسیستم­ها تا حد زیادی به کیفیت آن بستگی دارد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تفاوت­های رفتاری فلزات سنگین سرب و روی در حضور مواد هیومیکی انجام شد. به این منظور آزمایشات به صورت پیمانه­ای شامل سطوح فلز سنگین (روی و سرب)، غلظت­های اولیه (0، 250، 500، 1000، 1500 و 2000 میلی گرم بر لیتر) در حضور و عدم حضور فولویک اسید در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل انجام گرفت. نتایج نشان داد که در عدم حضور فولویک اسید جذب سرب بیشتر از روی بود و همچنین در حضور فولویک اسید، جذب سرب و روی به­طور معنادار (p<0.05) به ترتیب افزایش و کاهش یافت. با استفاده از اطلاعات بدست آمده از همدمای فروندلیچ تخمین زده شد که فرایند جذب، احتمالاً شیمیایی بوده و با توجه به اینکه داده­های آزمایشی به­طور مناسب با همدمای فروندلیچ برازش یافتند، انرژی پیوند جذب به­طور یکنواخت توزیع شده است.

موضوع


فلزات سنگین; مواد هیومیکی; همدمای فروندلیچ

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.