پژوهش های خاک

اين مجله صرفا مقالات پژوهشي(Original Articles) منتج از پژوهش های نویسنده و یا نویسندگان در زمینه علوم خاک و آب را منتشر می نماید.  مقاله بايد به زبان فارسي روان و پيراسته از غلط‌هاي نگارشي و نوشتاري باشد. از آوردن واژه های بیگانه كه معادل شناخته شده فارسي دارند جداً خودداري گردد.  مسئوليت صحت و سقم مطالب، نظرات و عقايد مندرج در مقالات به عهده نويسندگان مقاله مي‌باشد. حقوق معنوي مقالات براي نويسندگان محفوظ مي‌باشد.  مقاله نبايد در هیچ یک از نشريات كشور به چاپ رسيده يا همزمان براي مجلات ديگر ارسال شده باشد اين مسئله بايد با تأييد كتبي نويسنده مسئول باشد


دوره 31, شماره 3 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

برهمکنش میکوریزا، کود آلی و پتاسیم بر عملکرد و خصوصیات کیفی میوه انار (Punica granatum L.) PDF
محسن پروین, عبدالحسین ضیائیان, منوچهر دستفال
واکنش عملکرد ارقام کلزا به کوددهی فسفر و کارایی آن در شمال خوزستان PDF
کامران میرزاشاهی, فریدون نورقلی پور
اثر زئولیت و سیلیکات کلسیم بر تحمل شوری در دو رقم کلزا PDF
سید شهریار قریشی اصل, حسین زاهدی, یونس شرقی, سید علی محمد مدرس ثانوی, مهرداد مرادی قهدریجانی
مقایسه روش های زمین آمار و درختان تصمیم گیری برای پهنه بندی شوری خاک در زهک دشت سیستان PDF
محمد رضا پهلوان راد, علیرضا اکبری مقدم, خداداد ده مرده, غلامعلی کیخا, ناصر دواتگر, محمد مهدی طهرانی
پیش‌بینی ظرفیت تبادل کاتیونی خاک‌های استان گیلان با استفاده از مدل‌های هوشمند PDF
احمد بازوبندی, هادی قربانی, صمد امامقلی زاده, محمد رضا شعیبی نوبریان
بررسی تأثیر اکسیداسیون زیستی گوگرد بر خصوصیات خاک و فراهمی عناصر در برخی از خاک¬های ایران PDF
حسین بشارتی, هوشنگ خسروی, کاظم خاوازی, عبدالحسین ضيائيان, کامران میرزاشاهی, جلال قادری, حمید رضا ذبیحی, مهرزاد مستشاری, آرش صباح, ناصر رشیدی
اثر کلات EDTA و کود گاوی بر ميزان جذب كادميوم به وسيله گل هميشه بهار در يک خاک آلوده PDF
حمید رضا مشایخی, امیر حسین بقائی, مسعود گماریان
تأثیر شوری و سدیم آب آبیاری و بافت خاک بر برخی ویژگی های مکانیکی خاک و رطوبت مناسب برای خاک ورزی PDF
افروز تقی زاده قصاب, آزاده صفادوست, محمد رضا مصدقی
مقایسه جذب فلزات سرب و روی در حضور فولویک اسید در یک خاک آهکی PDF
احسان اله قاسمی, امیر فتوت, رضا خراسانی, حجت امامی
رنگ خاک و بررسی رابطه آن با سن خاک‌ها در پادگانه‌های حوزه آبخیز طالقان PDF
ابوالفضل معینی, علیرضا صیامی
اثر فناوری نگهداری آب زیر سطحی، خاکپوش و کیفیت آب آبیاری بر عملکرد ذرت در خاک شنی در کرمان PDF
مهدی امیرپور رباط, مهدی شرفاء
تأثیر توزیع اندازه تخلخل خاک بر میزان انرژی انتگرالی آب در دامنه های مختلف رطوبتی PDF
مهدی زنگی آبادی, منوچهر گرجی, سعید غالبی, محمد رضا رمضانی مقدم


شاپا: 2228-7124