مرورالفبایی عناوین


 
شماره عنوان
 
دوره 30, شماره 2 (1395) آثار باقی‌مانده آتش‌سوزی بر برخی ویژگی‌های شیمیایی خاک در یک مرتع در زاگرس مرکزی چکیده   PDF
محمد داودی, محمد علی حاج عباسی, محمد رضا مصدقی, مجید ایروانی
 
دوره 28, شماره 3 (1393) اثر آلودگی کادمیم خاک بر شاخص های رشد اسفناج و تربچه چکیده   PDF
فرناز آزادی, علی کسرائیان, نجفعلی کریمیان
 
دوره 29, شماره 1 (1394) اثر اسید اگزالیک در افزایش قابلیت استفاده فسفر خاک برای گیاه گندم چکیده   PDF
سیما دبستانی رضوی, رضا خراسانی, امیر فتوت
 
دوره 30, شماره 2 (1395) اثر افزایش شوری آب آبیاری در روند توسعه ترک‌های ناشی از خشک‌شدگی در خاک‌هاي شالیزاری چکیده   PDF
فاطمه سلحشور دليوند, ناصر دوات گر, محمد رضا یزدانی, امیر حسین ناظمی, علی اشرف صدرالدینی
 
دوره 29, شماره 3 (1394) اثر باکتری باسیلوس سوبتلیس و مقادیر کودشیمیایی سوپرفسفات تریپل بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج (علی کاظمی و هاشمی) چکیده   PDF
نسیم نکیسا, حسین بشارتی, حمیدرضا درودیان
 
دوره 29, شماره 4 (1394) اثر برخی اصلاح‌کننده‌های آلی و معدنی بر تغییرات زمانی آب‌گریزی پویا و ایستا در یک خاک آهکی چکیده   PDF
زهرا زارعی, علی اکبر موسوی, عبدالمجید ثامنی, علی اکبر کامگار حقیقی
 
دوره 30, شماره 1 (1395) اثر برهمکنش کادمیم و بقایای گندم و یونجه بر عملکرد و جذب برخی عناصر غذایی کم مصرف در ذرت چکیده   PDF
شهرزاد کرمی, عبدالمجید رونقی
 
دوره 30, شماره 3 (1395) اثر تغيير کاربري اراضي بر هدايت هيدروليکي غيراشباع خاک در شرايط غيرماندگار و ارزيابي برخي اطلاعات جهاني چکیده   PDF
فرهاد ابراهیمی, مجید رئوف
 
دوره 29, شماره 4 (1394) اثر تلقیح بذر با باکتری های افزاینده رشد گیاه روی انتقال مجدد مواد فتوسنتزی جوی بهاره در سطوح مختلف کود نیتروژن و فسفر چکیده   PDF
سعید حکم علی پور, رئوف سیدشریفی
 
دوره 28, شماره 3 (1393) اثر تنش خشکی و کودهای مختلف بر زیست توده و کارایی مصرف آب و بیوماس اسفرزه چکیده   PDF
کیمیا قاسمی, سیف اله فلاح
 
دوره 30, شماره 3 (1395) اثر روش¬هاي مختلف کوددهي بر ويژگي¬هاي کمي و کيفي ميوه¬ي کيوي چکیده   PDF
بیژن مرادی, طاهره رئیسی, سمیه شاهنظری
 
دوره 28, شماره 1 (1393) اثر ریزوسفر گندم بر شکل‏های شیمیایی فسفر در تعدادی از خاک های آهکی چکیده   PDF
طاهره رئیسی, علیرضا حسین‏پور
 
دوره 28, شماره 3 (1393) اثر ریزوسفر گندم بر فراهمی فسفر و برخی از ویژگی های زیستی در خاک های تیمار شده با لجن فاضلاب شهری چکیده   PDF
طاهره رئیسی, علیرضا حسین پور
 
دوره 31, شماره 3 (1396) اثر زئولیت و سیلیکات کلسیم بر تحمل شوری در دو رقم کلزا چکیده   PDF
سید شهریار قریشی اصل, حسین زاهدی, یونس شرقی, سید علی محمد مدرس ثانوی, مهرداد مرادی قهدریجانی
 
دوره 28, شماره 1 (1393) اثر غلظت کادمیم و سرب اضافه شده بر زیست فراهمی آن ها در خاک های مختلف چکیده   PDF
شیرین شرفبافی, کریم شهبازی
 
دوره 31, شماره 3 (1396) اثر فناوری نگهداری آب زیر سطحی، خاکپوش و کیفیت آب آبیاری بر عملکرد ذرت در خاک شنی در کرمان چکیده   PDF
مهدی امیرپور رباط, مهدی شرفاء
 
دوره 30, شماره 3 (1395) اثر کاربرد لجن فاضلاب بر تغییرات زمانی حدود خمیرایی و پایداری خاکدانه¬ها در یک نمونه خاک آهکی چکیده   PDF
فاطمه سادات علوی, عبدالمجید ثامنی, سید علی اکبر موسوی
 
دوره 31, شماره 3 (1396) اثر کلات EDTA و کود گاوی بر ميزان جذب كادميوم به وسيله گل هميشه بهار در يک خاک آلوده چکیده   PDF
حمید رضا مشایخی, امیر حسین بقائی, مسعود گماریان
 
دوره 29, شماره 2 (1394) اثر کود آلی و کشت همراه ذرت (.Zea mays L) و کلزا (.Brassica napus L) بر زیست‌فراهمی و جذب آهن در گلخانه چکیده   PDF
یاسر عظیم زاده, حسین شریعتمداری, مهران شیروانی
 
دوره 29, شماره 2 (1394) اثر گونه‌های سفیدپلت، توسکای قشلاقی و دارتالاب بر برخی ویژگی‌های شیمیایی خاک در اراضی جنگلی آستانه اشرفیه چکیده   PDF
شیرین صیقلانی, حسن رمضانپور, احسان کهنه
 
دوره 30, شماره 4 (1395) اثر لجن فاضلاب، باکتري تیوباسیلوس تیواکسیدانس و زمان بر شکلهاي شیمیایی کادمیوم در خاك آهکی چکیده   PDF
سعیده احمدزاده سروستانی, مصطفی چرم
 
دوره 31, شماره 1 (1396) اثر مديريت مصرف نيتروژن بر کارائی مصرف آن در گندم ديم با استفاده از نيتروژن-15 چکیده   PDF
محمد حسین حیدری, احمد گلچین, رایحه میرخانی, ولی فيضي اصل, عادل سي و سه مرده
 
دوره 28, شماره 2 (1393) اثر نسبت های مختلف نیتروژن آمونیومی به نیتروژن کل بر رشد و غلظت عناصر معدنی در برگ سیب ارقام گلاب و گرانی اسمیت چکیده   PDF
سلیم محمد سکری, مصباح بابالار, حسین لسانی, محمدعلی عسکری سرچشمه
 
دوره 28, شماره 3 (1393) اثرات تزریق خاکی سولفات آهن، اسید سولفوریک و مواد آلی بر رفع کلروز آهن درختان کیوی (Actinidia deliciosa) چکیده   PDF
فضل شیردل شهمیری, سید محمود سمر, علی عبادی, احمد خلیقی, علی چراتی
 
دوره 30, شماره 2 (1395) اثرات تنش رطوبتي بر نیاز نيتروژنی و پارامترهای رشد ذرت در سیستم آبیاری بارانی تک شاخه چکیده   PDF
پرویز حسینی, عبدالحسین ضیائیان, سعید غالبی
 
1 - 25 (166) 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


شاپا: 2228-7124