مرورالفبایی عناوین


 
شماره عنوان
 
شماره 17 (1390) بازتاب عشق محمود به ایاز در داستان های فارسی چکیده   PDF
حسن ذوالفقاری
 
شماره 17 (1390) بررسی پدیده ی نوستالژی (غم غربت)در اشعار ابن خفاجه چکیده   PDF
علی باقر طاهری نیا, نسرین عباسی
 
شماره 17 (1390) بررسی تحول اندیشه ی نصرت رحمانی از رمانتیک فردگرا به رمانتیک جامعه گرا چکیده   PDF
محمدعلی زهرازاده, یعقوب فولادی
 
شماره 18 (1391) بررسی تطبیقی عاشقانه های احمد شاملو و ناظم حکمت چکیده   PDF
حمیدرضا فرضی, مقصود تقی زاده هریس
 
شماره 18 (1391) بررسی جنبه های عرفانی در لیلی و مجنون نظامی و مقایسه ی آن با مصیبت نامه ی عطار چکیده   PDF
مرتضی محسنی, سبیکه اسفندیار
 
شماره 18 (1391) بررسی رمانتیسم و بازتاب آن در شعر حسن هنرمندی چکیده   PDF
عبدالعلی اویسی کهخا
 
شماره 18 (1391) تحلیل کهن الگویی حکایت "پادشاه و کنیزک " مثنوی بر اساس دیدگاه یونگ چکیده   PDF
محمدعلی محمودی, علی اصغر ریحانی فرد
 
شماره 18 (1391) تعهد در شعر و اندیشه ی حافظ و هوگو چکیده   PDF
محمدرضا فارسیان, ناهید رضایی
 
شماره 18 (1391) تکرار در معانی عاطفی و زبان هنری غزلیات سعدی چکیده   PDF
محمد بارانی, علی اصغر نسیم بهار
 
شماره 18 (1391) جلوه های رمانتیسم در شعر مقاومت سیدحسن حسینی چکیده   PDF
فاطمه معین الدینی
 
شماره 17 (1390) ریخت‏شناسی داستان عاشقانه‏ی شهسوار پلنگینه‏پوش شوتا روستاولی چکیده   PDF
سید حسین فاطمی, فائزه عرب یوسف آبادی
 
شماره 17 (1390) طرح داستانی"خسرو و شیرین" و" لیلی و مجنون " نظامی گنجوی با تأکید بر روایت شرقی چکیده   PDF
نعمت الله ایران زاده, مرضیه آتشی پور
 
شماره 17 (1390) عشق و امید در شعر برخی از شاعران معاصر ایران چکیده   PDF
احمدرضا کیخای فرزانه
 
شماره 18 (1391) غزل نو و پیش زمینه های آن چکیده   PDF
علی محمدی, علی اصغر بشیری
 
شماره 18 (1391) محب و محبوب، منظومه ی غنایی نفیس و ناشناخته چکیده   PDF
احمدرضا یلمه ها
 
شماره 17 (1390) معانی غنایی مشترک در شعر ناصر خسرو و متنبّی چکیده   PDF
احد پیشگر
 
شماره 18 (1391) معانی، تصاویر و تعابیر مرگ در اشعار سهراب سپهری و فریدون تولّلی چکیده   PDF
نورالله نوروزی داودخانی
 
شماره 17 (1390) موضوع و مضمون در غزل رهی معیّری چکیده   PDF
پروین دخت مشهور
 
شماره 17 (1390) نقد تطبیقی "ساختار روایی" خسرو و شیرین نظامی و مثنوی پدماوت چکیده   PDF
علی اکبر سام خانیانی, ابراهیم محمدی, اعظم نظری
 
شماره 17 (1390) نگاهی به شعر احمد عزیزی چکیده   PDF
مریم شعبانزاده
 
1 - 20 (20)


شاپا: 2008-5737