پژوهش های مدیریت عمومی

 مجله پژوهشهای مدیریت عمومی به منظور فراهم نمودن فضایی علمی برای تحقیقات اساسی در زمینه مدیریت از سال 1387 و هر سه ماه یکبار به چاپ می رسد ، مطالب ارائه شده به مجله باید تحقیقات اصلی و منتشر نشده باشد و نباید برای چاپ در اختیار نشریات قرار گرفته باشد.


دوره 5, شماره 17 (1391)

فهرست مطالب

مقالات

مدیریت استعدادها : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب و نگهداشت استعدادهای علمی PDF
رضا طهماسبی, آرین قلی پور, ابراهیم جواهری زاده
شایستگی های منابع انسانی و رابطه آنها با استراتژی¬های منابع انسانی و کسب و کار در شرکت ملی پتروشیمی PDF
حسن درویش, علیرضا موغلی, محمد موسوی, بلال پناهی
مدلی برای ارزیابی عملکرد شرکت های فنآوری اطلاعات مبتنی بر تکنیک های کارت امتیازی متوازن، غربال سازی فازی، فرآیند تحلیل شبکه ای فازی و بهینه سازی چند معیاره و راه حل توافقی PDF
صدیقه خورشید
تأثیر کیفیت رابطه با مشتری بر کیفیت ادراک شده و وفاداری مشتریان مورد مطالعه: هتل های پنج ستاره کلان شهر مشهد PDF
فریبرز رحیم نیا, عطا الله هرندی, زهرا فاطمی
بررسی رابطه فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی PDF
رحمت الله صادقیان, نورمحمد یعقوبی, محمداسماعیل اعزازی
طنین برند: کاربرد هرم ارزش ویژه برند کلر در بانک صادرات ایران PDF
شهریار عزیزی, احمدرضا آژینی
بهبود سنجش کارایی در مدل تحلیل پوششی داده ها با بهره گیری از تکنیک تحلیل رابطه خاکستری PDF
علی محمدی, کاظم محمدی, محمود جهانبانی


شاپا: 2959-2008