پژوهش در آموزش علوم پزشکی


دوره 8, شماره 4 (1395)

فهرست مطالب

مقالات

عوامل موثر برعدالت آموزشی درمحیط¬های بالینی از دیدگاه دانشجویان و متولیان آموزش دانشگاه علوم پزشکی گیلان درسال 1393-1392 PDF
ساقی موسوی, ساغر فاطمی, روزبه نیکرو, محمد رضا مهم کار خیراندیش
رابطه بین خلاقیت هیجانی با اشتیاق تحصیلی دانشجويان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد PDF
علی اکبر عجم, صدیقه بادنوا, مجید عبداللهی, حسین مومني مهموئي
رابطه سازگاری شغلی با توانمندسازی روانشناختی و فرسودگی شغلی اعضای هیات علمی PDF
نعمت الله رحیمی دادکان, ناصر ناستی زایی
اعتبارسنجی و تحلیل عاملی تاییدی نسخه فارسی پرسشنامه کارکرد¬های مربیگری (MFQ-9) در کارکنان بیمارستانی PDF
سجاد رضائی, علیرضا حاتم سیاهکل محله, زهرا خاکساری, شاهرخ یوسف زاده
بررسی مشکلات آموزش بالینی و ارائه‌ی راهکارهایی برای بهبود کیفیت آن از دیدگاه دانشجویان رشته مامایی PDF
نسرین عظیمی, رقیه باقری, پروانه موسوی, مریم بخشنده باورساد, مریم هنرجو
مقایسه اثر بخشی استفاده از نرم افزار شبیه سازی برونکوسکوپی مبتنی بر وب با روش سنتی بر میزان دانش تراکئوبرونشیال رزیدنتهای بیهوشی PDF
سیروس امیرعلوی, ایده دادگران, منوچهر آقاجان زاده, سید علی علوی, افسانه دهقان, مریم نعمتی, سمانه غضنفر طهران
مقایسه دانش و نگرش دانشجویان آموزش مجازی با دانشجویان غیر مجازی در مورد آموزش الکترونیکی PDF
صدیقه پاک سرشت, مسعود خلیلی ثابت, محمد علی واحدی, آرزو منفرد
مروری بر برجسته ترین الگوهای اجرایی آموزش بین حرفه ای در علوم سلامت در جهان PDF
زهره وفادار, زهره ونکی, عباس عبادی


شاپا: 2008952X