پژوهشنامه مطالعات مرزی

پژوهشنامه مطالعات مرزی نشریه ای با درجه علمی پژوهشی در مرکز تحقیقات و مطالعات مرزبانی ناجا است که مقالات اصیل منتج از یافته های پژوهشی، مقالات مروری (نظام مند و فراتحلیل، ...)، و مقالات موردی انتظامی – مرزی، را در حوزه مدیریت مرز، توسعه مناطبق مرزی، آسیب شناسی مسائل مرزی، امنیت مرزها، مشکلات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی مرزنشینان، مدیریت سازمانهای مرتبط با مرزها و ... به چاپ میرساند.


دوره 3, شماره 4 (1394)

فهرست مطالب

مقالات

امکان‌سنجی توسعه مرزها و نقش آن بر امنیت مرزی (مطالعه موردی بازارچه مرزی استان خراسان رضوی با افغانستان) PDF
حسن سعادتی جعفرآبادی, محمد رضا زیرکی
بررسی عوامل مؤثربرارتقاء مشارکت‌ مرزنشینان‌در پیشگیری از جرائم مرزی (مطالعه موردی: شهرستان مرزی آستارا) PDF
عدالت زیبنده کپته, سودابه فیض بخش
بررسی وي‍ژگي ها و كاركرد یگان‌های واکنش سریع در ارتقای توان و آمادگی عملیاتی فرماندهی مرزبانی ناجا PDF
قاسم رضایی, صیدال فعال
بررسی وضعیت رفتار شهروند سازمانی و ابعاد آن در کارکنان فرماندهی دریابانی استان بوشهر PDF
مرتضی امانی, جمال عبدالملکی, سید محمد لطیف حسن پور
تأثیر مشارکت مردمی بر امنیت در مناطق مرزی ایران و پاکستان (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان) PDF
محسن علی مددی
تبیین عوامل مؤثر بر گرایش به قاچاق کالا در استان‌های مرزی؛ مطالعه موردی استان کرمانشاه PDF
علیار رحمانی پور, میلاد مرادی دیزگرانی
تحلیل کارکرد بازارچه‌های مرزی از منظر پدافند غیرعامل با تأکید بر نقش مرزنشینان(نمونه موردی: بازارچه مرزی ماهیرود سربیشه استان خراسان جنوبی) PDF
اسماعیل علمدار, جهانگیر حیدری, محمد رضا سلیمی سبحان


شاپا: 4512-2345