مرورالفبایی عناوین


 
شماره عنوان
 
شماره 2 (1393) ارزیابی شاخص دمای موثر استاندارد در نیمه غربی کشور به منظور برنامه ریزی فعالیت نیروهای نظامی و انتظامی چکیده   PDF
علی حنفی, جواد خوشحال دستجردی, علی اوصانلو
 
دوره 3, شماره 4 (1394) امکان‌سنجی توسعه مرزها و نقش آن بر امنیت مرزی (مطالعه موردی بازارچه مرزی استان خراسان رضوی با افغانستان) چکیده   PDF
حسن سعادتی جعفرآبادی, محمد رضا زیرکی
 
دوره 3, شماره 3 (1394) بررسی رابطه اشتغال زایی و توسعه اقتصادی مناطق مرزی با امنیت عمومی استان کردستان چکیده   PDF
جعفر حسین پور, رضا عبدالرحمانی, حسن جلیلی
 
شماره 2 (1393) بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و هوش هیجانی با سلامت روان درکارکنان فرماندهی دریابانی استان بوشهر چکیده   PDF
جمال عبدالملکی, شاپور شهریاری, صابر عبدالملکی, حسین دهدار بهبهانی
 
دوره 3, شماره 3 (1394) بررسی رکن مادی تجاوز به مرزهای بین‌المللی در اساسنامۀ دیوان بین‌المللی کیفری چکیده   PDF
ابوالفتح خالقی, مهرداد سلامی
 
دوره 3, شماره 4 (1394) بررسی عوامل مؤثربرارتقاء مشارکت‌ مرزنشینان‌در پیشگیری از جرائم مرزی (مطالعه موردی: شهرستان مرزی آستارا) چکیده   PDF
عدالت زیبنده کپته, سودابه فیض بخش
 
دوره 3, شماره 2 (1394) بررسی نقش احساس امنیت در توسعه گردشگری نواحی مرزی (مطالعه موردی: شهر مرزی چابهار) چکیده   PDF
علیرضا حیدرنژاد, قاسم قنبری, علی اکبر مجدی
 
دوره 3, شماره 4 (1394) بررسی وضعیت رفتار شهروند سازمانی و ابعاد آن در کارکنان فرماندهی دریابانی استان بوشهر چکیده   PDF
مرتضی امانی, جمال عبدالملکی, سید محمد لطیف حسن پور
 
دوره 3, شماره 4 (1394) بررسی وي‍ژگي ها و كاركرد یگان‌های واکنش سریع در ارتقای توان و آمادگی عملیاتی فرماندهی مرزبانی ناجا چکیده   PDF
قاسم رضایی, صیدال فعال
 
دوره 3, شماره 1 (1394) بررسي عوامل و زمینه های موثر بر رشد گرایش به قاچاق کالا از منظر مرزنشينان (مطالعه موردي: شهرستان بانه) چکیده   PDF
عابد اصلانی اسلمرز, کامران ترانه, پرویز سبحانی
 
دوره 3, شماره 1 (1394) پیامدهای امنیتی قرارداد الجزایر چکیده   PDF
سیروان خسروزاده, محمد نایب پور, مسعود سلطانی
 
دوره 3, شماره 4 (1394) تأثیر مشارکت مردمی بر امنیت در مناطق مرزی ایران و پاکستان (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان) چکیده   PDF
محسن علی مددی
 
دوره 3, شماره 4 (1394) تبیین عوامل مؤثر بر گرایش به قاچاق کالا در استان‌های مرزی؛ مطالعه موردی استان کرمانشاه چکیده   PDF
علیار رحمانی پور, میلاد مرادی دیزگرانی
 
شماره 2 (1393) تبیین نیازهای کارکنان در فرماندهی مرزبانی ناجا چکیده   PDF
عباس خورشیدی, بتول محمدی
 
شماره 2 (1393) تبیین و سطح بندی عوامل موثر بر اختلافات مرزی در حوزه خلیج فارس چکیده   PDF
محسن جان پرور, ریحانه صالح آبادی, مرتضی امانی
 
دوره 2, شماره 3 (1393) تحلیل جغرافیایی نوار مرزی ایران و پاکستان از منظر دفاع و امنیت ( بر اساس داده های GIS) چکیده   PDF
مهدی علی نژاد, یونس عابدی
 
دوره 3, شماره 4 (1394) تحلیل کارکرد بازارچه‌های مرزی از منظر پدافند غیرعامل با تأکید بر نقش مرزنشینان(نمونه موردی: بازارچه مرزی ماهیرود سربیشه استان خراسان جنوبی) چکیده   PDF
اسماعیل علمدار, جهانگیر حیدری, محمد رضا سلیمی سبحان
 
دوره 3, شماره 2 (1394) تحلیلی بر نقش گردشگری در توسعه اقتصادی مناطق مرزی (مورد مطالعه: استان گلستان) چکیده   PDF
اکبر شربتی
 
دوره 3, شماره 3 (1394) تدوين راهبرد‌هاي نگهداری منابع انساني در فرماندهی مرزبانی چکیده   PDF
محمد پور اسدی
 
دوره 2, شماره 3 (1393) جايگاه شاخص توسعه انساني شهرهاي مرزي در افق چشم انداز1404 (مطالعه موردي: استان گيلان) چکیده   PDF
عدالت زیبنده, سودابه فیض بخش
 
شماره 2 (1393) جستاری بر آینده پژوهی در مرزبانی ناجا و ارائه مدل مفهومی چکیده   PDF
رقیه کسایی, رضا طلایی
 
شماره 2 (1393) چالش های یگان های دریابانی در برقراری امنیّت مرزهای آبی (مطالعۀ موردی: اروندرود) چکیده   PDF
یـاشـار ذکـی, سیدمهدی موسوی شهیدی, کاظم قره خانی
 
دوره 3, شماره 2 (1394) رابطه تعهد سازمانی با بهره وری در کارکنان فرماندهی دریابانی استان بوشهر چکیده   PDF
جمال عبدالملکی, اعظم آهنین جان, صابر عبدالملکی, مرتضی امانی
 
دوره 3, شماره 3 (1394) رضايت شغلي و عوامل مرتبط با آن (مطالعۀ موردی پرسنل كادر مرزباني استان ایلام) چکیده   PDF
مالک ملک شاهی, حکیم بکری زاده, حشمت الله ولی زاده, داقر پرماسی
 
دوره 2, شماره 3 (1393) سطح بندی توسعه یافتگی خدمات آموزشی با مدل های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی : شهرستان های استان مرزی خراسان شمالی) چکیده   PDF
محمد نایب پو, معصومه حسینی, محمد ویسیان, ناهید احسان زاده
 
1 - 25 (41) 1 2 > >> 


شاپا: 4512-2345