جداسازي و شناسائي مايكوپلاسما آگالاكتيه از گله هاي گوسفند استان گيلان با استفاده از روش كشت و واكنش زنجيره ای پليمراز

ابراهیم رحیم آبادی, یدالله اسدپور, سید علی پوربخش, پیمان سایه بان

چکیده


عفونت­هاي مايكوپلاسمائي نشخواركنندگان كوچك در كشورهاي مديترانه و آفريقا شناسائي و مطرح بوده و سبب خسارت­هاي اقتصادي زيادي مي­شود. آگالاكسي مسري يك سندرم عفوني گوسفند بوده كه به وسيله تورم پستان، قطع ناگهاني توليد شير، تورم مفاصل، سقط جنين و التهاب قرنيه و ملتحمه چشم تشخيص داده مي­شود. مايكوپلاسما آگالاكتيه عامل اصلي بيماري در گوسفند مي­باشد. هدف از اين مطالعه جداسازي و شناسائي مايكوپلاسما آگالاكتيه به روش كشت و واكنش زنجيره­ای پليمراز در گله­هاي گوسفند استان گيلان بود. تعداد 71 نمونه از 7 گله گوسفند داراي علائم كلينيكي به بيماري آگالاكسي جمع آوري شد. تمام 7 گله(100%) نمونه گيري شده نسبت به يكي از آزمايش كشت آگار و يا واكنش زنجيره­ای پليمراز مثبت بودند. 50 نمونه (4/70%) از 71 نمونه مثبت بوده و 21 ( 6/29%) نمونه­ها منفي بودند. 40(80%) نمونه­هاي مثبت، در روش آزمايش واكنش زنجيره­ای پليمراز از نظروجود مايكوپلاسما شناسائي شدند اما 34(68%) نمونه­ها در كشت مثبت بودند. 11 نمونه (5/27%) نمونه­ها از كل 40 نمونه شناسائي شده جنس مايكوپلاسما، مايكوپلاسما آگالاكتيه تشخيص داده شد. بيشترين نمونه­هاي مثبت مايكوپلاسما متعلق به نمونه­هاي گوش و واژن و سپس نمونه­هاي گوش، شير در كشت و واكنش زنجيره­ای پليمراز بود. بيشترين نمونه­هاي شناسائي شده مايكوپلاسما/ مايكوپلاسما آگالاكتيه مربوط به نمونه­هائي از گوش و واژن بود. مايكوپلاسما آگالاكتيه يكي از عوامل اصلي آگالاكسي مسري بوده كه براي اولين بار در گله­هاي گوسفند در استان گيلان شناسائي شد. نتايج نشان داد كه روش زنجيره­ای پليمراز به دليل كاهش زمان تشخيص مي­تواند در كنار روش كشت يك آلترناتيو خوبي باشد.


موضوع


مايكوپلاسما آگالاكتيه; واکنش زنجيره ای پليمراز; گوسفند، گيلان

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.