نمایه نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

آ

آبتین, علیرضا, سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، تهران،
آزاد منش, سمیه, دانشگاه شهيد چمران، اهواز
آزادمهر, عباس, دانشگاه علوم پزشکي قزوين
آمقی, علی, سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي
آویزه, رضا, گروه علوم درمانگاهي، دانشکده دامپزشکي دانشگاه شهيد چمران، اهواز، ايران

ا

ابراهیمی, محمد, موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي
ابراهیمی, محمد, بخش تحقيق بيماريهای طيور، موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي، كرج، ايران. (ایران)
ابراهیمی, منصور, دانشگاه شهيد چمران اهواز
ابو حسيني طبري, محدثه, دانشگاه تخصصي فناوري¬هاي نوين آمل
احمدی بلوطکی, مهران, گروه انگل شناسی، دانشکده دامپزشکي، دانشگاه چمران اهواز، اهواز، ايران
ازغندی, مرجان, دانشگاه فردوسي مشهد
اسدپور, یدالله, مرکز آموزش و تحقيقات منابع طبيعی و کشاورزی گيلان،
اسدزاده, سکینه, دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار،
اسکویی زاده, کتایون, دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه پيام نور تهران، تهران، ايران
اسلام پناه, محمد, سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، تهران
اسلام پناه, محمد, بخش آسيب شناسی، موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازي رازي، کرج، ايران (ایران)
اسلمی نژاد, علی اصغر, دانشگاه فردوسي مشهد
اسماعیل نیا, کسری, موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي
اسماعیلی, حسین, دانشگاه تهران،
اسمعیلی نژاد, مجید, سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی
اسمعيلی زاد, مجيد, بخش آزمايشگاه مرکزی، موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي، كرج، ايران
اشتری, عباس, سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، کرج
اشتری, عباس, آزمايشگاه مرجع مايکوپلاسما، موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي، كرج، ايران (ایران)
اشتری, عباس, بخش تحقيق و تشخيص بيماريهای باکتريايی طيور، موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي، كرج، ايران
اشراقی سامانی, نیما, دانشجوی دکتری دامپزشکی ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ايران

1 - 25 (346)    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


شاپا: 9872-2008