دوره 5, شماره 18 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

بررسی نقش عوامل مؤثر بر نوآوری (مقایسه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه) PDF
ریحانه خانی, زهرا نصرالهی
بررسی ارتباط متقابل بین بخش های کشاورزی و صنعت در استان های ایران PDF
محمد شریف کرمی, مریم حیدریان
اثرات هزینه های بهداشت و درمان بخش عمومی بر رشد اقتصادی در ایران PDF
آزاد خانزادی, شهرام فتاحی, سارا مرادی
اثر بانكداري الكترونيك بر سودآوری شبکه بانكي ايران PDF
حسین امیری, اعظم احمدیان
سنجش ضریب تمرکز صنعتی در صنایع کارخانه‌ای ایران با رویکرد تسلط تصادفی PDF
محمد نبی شهیکی تاش, فرهاد خداداد کاشی, غلامرضا زمانیان, علی شایگان مهر
تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر اشتغال بخش کشاورزی PDF
نسیبه زارعی, محمد قطب الدینی, سید عبدالمجید جلایی
تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران (با تاکید بر هدفمندی یارانه ها) PDF
حسین قربانی, هادی غفاری, عباس نوری, الهام تقوایی
جایگاه و نقش سیاست گذاری در کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو PDF
یونس علاقه بند حسینی, الهام امین زاده


شاپا: ۲۳۴۵-۲۵۵۲‬