دوره 13, شماره 3 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

اثر سطوح مختلف موننسین در جیره¬ی دارای سویای اکسترود شده روی تولید و ترکیب و پروفایل اسیدهای چرب شیر گاوهای شیری PDF
منصور احمدی, صدیقه منتیان, علی نقی شکری
بررسی تأثیر متقابل فیلتراسیون (فيلتر کربن‏، زئوليت و فیلتراسیون ساده) و تراکم ماهی ماكرو (Labidochromis caeruleus) بر میزان رشد و مواد نیتروژنی آب PDF
صفورا براتی زاده, رحیم پیغان, محمد راضی جلالی
مقایسه¬ی سنجش ایمونوگلوبولین تام با استفاده از دو روش کدورت¬سنجی و رسوبی در ماهی کپور معمولی در مواجهه با نانوذرات نقره¬ی سنتز شده از جلبک سارگاسوم PDF
سراج بیتا, مهرزاد مصباح, علی شهریاری, مسعود قربانپور
مقایسه ی تکثیر و پاساژهای متوالی تاکی زوئیت های نئوسپورا کنینوم در سل لاین های Vero و TLI PDF
منیره خردادمهر, معین زهتاب, مهدی نام آوری, عزیزاله خداکرم تفتی
بررسی الگوهای هیستوپاتولوژی ضايعات پوستي غیر توموری در سگ هاي ارجاعي به بيمارستان دامپزشكي اهواز PDF
طیبه دلفان, آناهیتا رضائی, رضا آویزه
تعیین تنوع ژنتیکی و حساسیت جدایه‌های ترایکوفایتون منتاگروفایتیس در برابر اثرات ضدقارچی عصاره‌ی اتانولی بنسرخ PDF
سعید رزاقی خضرلو, عقیل شریف زاده, مینو سلطانی, حجت اله شکری, علیرضا خسروی
اثر آنتی بیوفین® بر جمعیت باکتری¬های اسید¬ لاکتیک و لاکتوباسیل¬های دستگاه گوارش در جوجه‌های گوشتی PDF
فروغ طلازاده, صفا ورناصری, منصور میاحی, داریوش غریبی, تکاور محمدیان
تعیین تیپ جدایه¬های کلستریدیوم پرفرینجنس جدا شده از گوسفند در منطقه¬ی اهواز PDF
داریوش غریبی, مسعود قربانپور, محمد رحیم حاجی حاجیکلایی, زهره محمودی کوهی
ارزیابی رادیوگرافی و هیستوپاتولوژی اثرات بازدارندگی ترامادول و متامیزول بر روند ترمیم نقیصه¬ی تجربی استخوان درشت¬نی خرگوش PDF
هادی نداف, عبدالواحد معربی, صالح اسماعیل زاده, هادی ایمانی راستابی, امیر حسین مودتی
اثرات تانن اسپرس عمل آوری شده با آب یا اوره بر جمعيت ميكروبي شكمبه، فراسنجه هاي تولید گاز و تخمیر برون‌تنی PDF
بهروز یاراحمدی, مرتضی چاجی, محمد بوجارپور, خلیل میرزاده, مرتضی رضایی
اثر مکمل¬های گیاهی و اینولین بر فعالیت آنزیم¬های آنتی¬اکسیدانی در ماهی جوان کپور معمولی (Cyprinus carpio) PDF
راضیه واعظ, حمید محمدی آذرم, سید محمد موسوی, ابراهیم رجب زاده
رخداد پیکا در گوساله های شیرخوار مزارع گاو شیری حومه ی ورامین PDF
مرتضی گرجی دوز, مرتضی عبداللهی, مصطفی عبداللهی


شاپا: 6873-1735