مرورالفبایی عناوین


 
شماره عنوان
 
دوره 8, شماره 4 (1390) اثر ثروت بر مخارج مصرفی خصوصی با استفاده از رهیافت هم جمعی نامتقارن چکیده   PDF
امیر حسین منتظر حجت
 
دوره 8, شماره 4 (1390) اثر فساد بر حجم تجارت کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و آمریکای لاتین چکیده   PDF
رضا اکبریان, همایون شیرازی
 
دوره 9, شماره 1 (1391) ارائه ی یک مدل ترکیبی برای پیش بینی تقاضای روزانه آب شهری چکیده   PDF
عبدالرحمن آرام, لطفعلی عاقلی کهنه شهری
 
دوره 8, شماره 2 (1390) ارتباط میان رشد اقتصادی و اندازه ی دولت درکشورهای منتخب عضو اوپک: یک تجزیه و تحلیل چند متغیره با استفاده از تکنیک های پانل دیتا چکیده   PDF
محمدعلی فلاحی, مهدی خداپرست مشهدی, مصطفی سلیمی فر, امین حق نژاد
 
دوره 13, شماره 2 (1395) ارزیابی کارایی سیاست پولی در اقتصاد ایران: با رویکرد الگوی FAVAR چکیده   PDF
حسین مرزبان, زهرا دهقان شبانی, رضا اکبریان, مهدی فراهانی
 
دوره 9, شماره 2 (1391) ارزیابی کارایی فنی صنایع کارخانه ای ایران چکیده   PDF
منصور زراء نژاد, فرهاد خدادادکاشی, رضا یوسفی حاجی آباد
 
دوره 8, شماره 2 (1390) ارزیابی ناپارامتریک شکاف بین قیمت و هزینه ی نهایی در صنایع ایران در قالب یک مدل کورنویی چکیده   PDF
جمشید پژویان, فرهاد خداداد کاشی, محمدنبی شهیکی تاش
 
دوره 13, شماره 2 (1395) اصلاح قیمت انرژی و سیاست پولی: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) چکیده   PDF
حسن فرازمند, سید عزیز آرمن, سید مرتضی افقه, مجتبی قربان نژاد
 
دوره 8, شماره 4 (1390) اندازه گیری سرکوب مالی در منتخبی از کشورهای صادرکننده ي نفت چکیده   PDF
منصور زرانژاد
 
دوره 14, شماره 3 (1396) اهمیت خدمات آموزشی در تولید اقتصاد ایران و کشورهای منتخب (رویکرد حذف فرضی) چکیده   PDF
اسفندیار جهانگرد, الهه میثاقی فر
 
دوره 14, شماره 3 (1396) برآورد وضعیت توان مالی خرید و انتخاب مواد غذایی خانوارها به تفکیک استان¬ها و تأثیر متغیرهای اقتصادی بر آن چکیده   PDF
فاطمه باقرزاده آذر, رضا رنجپور, زهرا کریمی تکانلو
 
دوره 9, شماره 2 (1391) بررسی اثر آزاد سازی تجاری بر بهره‏وری کل عوامل تولید در گروه منتخب کشورهای اسلامی چکیده   PDF
رضا نجارزاده, سیما تمنایی فر, یحیی گلی
 
دوره 9, شماره 1 (1391) بررسی اثر تغییرات ساختار اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی ایران: با تأکید بر تولید، صادرات و بهره وری نیروی کار چکیده   PDF
عبدالمجید آهنگری, آذین خرم زاده
 
دوره 9, شماره 1 (1391) بررسی اثر رشد تجارت بر رشد توسعه ی انسانی در کشورهای منتخب آسیایی: رهیافت داده های تابلویی چکیده   PDF
سید نظام الدین مکیان, سید محمد حسن مصطفوی, راضیه حاتمی, محمدرضا دهقانپور
 
دوره 9, شماره 2 (1391) بررسی اثرات سیاست های حمایتی بر کاهش فقر در ایران چکیده   PDF
فرهاد خداداد کاشی, سوده شمسی
 
دوره 9, شماره 1 (1391) بررسی ارتباط میان بهره وری و رشد بخش نفت در اقتصاد ایران چکیده   PDF
محمد نادعلی, جواد رضایی, احمد صلاح منش
 
دوره 8, شماره 4 (1390) بررسی تابع تولید و تعیین کارآیی فنی شالیکاران در استان کهگیلویه و بویراحمد چکیده   PDF
منصور زرانژاد
 
دوره 8, شماره 2 (1390) بررسی تأثیر بازبودن اقتصاد و رشد اقتصادی بر فقر: مورد ایران چکیده   PDF
رضا اکبریان, نغمه زارع حقیقی
 
دوره 13, شماره 2 (1395) بررسی تأثیر شاخص قیمت سهام بر نرخ ارز در بازارهای کشورهای منتخب عضو گروه 8-D: رهیافت رگرسیون کوانتیل چکیده   PDF
لیلا ترکی, احسان نوشادی, احمد علی رضایی
 
دوره 14, شماره 3 (1396) بررسی تکانههای پولی و معمای تراز تجاری در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی چکیده   PDF
هاشم زارع, سمانه نورانی آزاد, مریم نورانی آزاد
 
دوره 8, شماره 2 (1390) بررسی عوامل مؤثر بر نوسانات درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی ایران چکیده   PDF
عنایت الله فخرایی, حمیده احمدی
 
دوره 8, شماره 4 (1390) بررسی مقایسه ای بین روش های ARDL و يوهانسن جوسيليوس در تخمین حجم پول اقتصاد ایران چکیده   PDF
مهدی مصطفوی
 
دوره 9, شماره 1 (1391) بررسی واکنش‏های متقابل نااطمینانی در نرخ ارز و شاخص قیمت سهام بورس تهران چکیده   PDF
حمیدرضا حلافی, سید ناصر سعیدی
 
دوره 8, شماره 2 (1390) پیامدهای بیرونی حمل و نقل با خودرو شخصی در شهر تهران چکیده   PDF
بهروز هادی زنوز, منصور زراء نژاد, حسن طایی, مسعود خداپناه
 
دوره 14, شماره 3 (1396) تأثیر آزادی اقتصادی برجذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب با رویکرد گشتاورهای تعمیم¬یافته چکیده   PDF
یوسف محمدزاده, جعفر یحیوی دیزج
 
1 - 25 (42) 1 2 > >> 


شاپا: 5850-2008