دوره 40, شماره 4 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

القای مقاومت سیستمیک در کدو علیه کنه تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae Koch با استفاده از محلول‌پاشی کود فسفالیم-کا PDF
سمیرا خدایاری, فاطمه عابدینی
سامانه‌ تشخیص بیماری قارچی سفیدک پودری و آنتراکنوز برگ خیار با تکنیک پردازش تصویر و شبکه عصبی مصنوعی PDF
هادی حسینی, داود محمد زمانی, عباس ارباب
چندشکلی کفشدوزک (Col.: Coccinellidae) Hippodamia variegate در دو منطقه شاهرود و بسطام دراستان سمنان PDF
مونا توزنده جانی, مریم عجم حسنی, سید ابراهیم صادقی
کنترل بیولوژیکی Bipolaris victoriae عامل بیماری لکه قهوه‌ای برنج با استفاده از گونه‌های Alternaria در استان گیلان PDF
محمد رضا صفری مطلق
بررسی روش‌های ممانعت‌کننده تخم‌ریزی و تغذیه در کاهش خسارت آفات میوه خربزه PDF
محمد رضا اخلاقی, حسین فرازمند, رضا وفایی شوشتری
خالص‌سازی، تهیه آنتی‌سرم و فیلوژنی جدایه آفتابگردان ویروس موزاییک زرد لوبیا (BYMV) بر اساس ترادف بخشی از ناحیه CI ژنوم PDF
محمد مرادی, احمد حسینی, ثمین حسینی
ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های خیار به ویروس کوتولگی زرد کدوییان PDF
اندیشه بنی‌مصطفی, طیبه کشاورز, مژده ملکی