مجله علوم تربیتی

این مجله از سال 88 به مجلات تخصصی علوم تربیتی ،مشاوره کاربردی، دستاوردهای روانشناختی ، مطالعات کتابداری و علم اطلاعات تفکیک شده است. هدف اساسی مجله علوم تربیتی اشاعه و نشر نظریه ها، نتایج تحقیقات (کمی، کیفی و فلسفی) و دستاوردهای علمی و فراهم نمودن زمینه های مناسب برای تبادل افکار و اطلاعات میان مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی در زمینه های علوم تربیتی همچون فلسفه آموزش و پرورش، مدیریت آموزشی، برنامه ریزی آموزشی و درسی، تکنولوژی آموزشی، روانشناسی، جامعه شناسی و اقتصاد آموزش و پرورش و دیگر زمینه های وابسته است. 


دوره 6, شماره 1 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

تأملی بر آموزش و پرورش نخبگان PDF
شقایق نیک نشان, علیرضا صمدي دارافشاني
تبیین فرصت‌های یادگیری برنامه درسی خردگرایانه در متون اسلامی PDF
پری مشایخ, محمد رضا نیلی احمدآبادی, سید ابراهیم میرشاه جعفری
ارائه مدلي جهت رشد تفكر هندسي: تأثير حافظه تصويري بر رشد تفکر هندسي از طريق معرفت شناسي علمي هندسه PDF
مصطفی مهدیان, محمد جواد لیاقتدار, حمید رضا عریضی
تجارب والدین از مشارکت در امر تحصیل فرزندان: یک تحقیق کیفی PDF
یوسف ادیب, فاطمه مردان اربط
ارائه مدل ساختاری ارتباطی، بین رهبری معنوی و بهزیستی سازمانی با میانجی‌گری مثبت اندیشی مدیران مدارس ابتدایی شهر خرم آباد PDF
سعید فرح بخش, آزیتا ستار, سیده مریم پور محمدی
بررسی نظریه کنش ارتباطی هابرماس و دلالت‌های آن در آموزش عالی در ایران PDF
علی ستاری, فاطمه یزدانی, عباس فرازی
شناسایی شایستگی‌های کارآفرینانه‌ی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی ایران (مورد مطالعه: دانشگاه شهید بهشتی) PDF
شهیده حسینی, محمود ابوالقاسمی, جهانگیر یداللهی فارسی, مرتضی رضایی زاده
تبیین عوامل بازدارنده و ارتقاء دهنده کیفیت در آموزش عالی فنی-مهندسی (مورد: دانشکده‌های فنی و مهندسی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران) PDF
سودابه حسن زاده بارانی کرد, محمد یمنی دوزی سرخابی, ابراهیم صالحی عمران, اباصلت خراسانی
بررسی تأثیر جهانی شدن آموزش بر روی برنامه درسی: مطالعه موردی معلمان آموزش و پرورش کلان شهر اهواز PDF
میترا عبداللهی چهارده چریکی, سکینه شاهی


شاپا: 8817-2008