توسعه اجتماعی


دوره 12, شماره 1 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

بررسی عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر بر رفتارهای زیست‏محیطی مسئولانه (مورد مطالعه: شهروندان شهر خرم‏آباد) PDF
مسعود حاجی‌زاده میمندی, زهرا فلک الدین
بررسی رابطه جهت‏گیری ارزشی با شهروندی زیست‏محیطی در بین شهروندان مناطق 3، 11 و 19 تهران PDF
امیر رستگار خالد, قاسم مشکینی, صادق صالحی
بررسی رابطه بین فناوری‌های نوین ارتباطی و بازاندیشی هویت دینی جوانان شهر تهران PDF
یزدان کریمی منجرموئی, مهناز فرهمند
بررسی تأثیر عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت اولیا در امور مدارس در همدان PDF
علی محمد قدسی, اسماعیل بلالی, ندا لطیفی پاک
بررسی و مقایسه شاخص نوسازی و توسعه اجتماعي در کلانشهرهای باكو و تبريز از نگاه شهروندان PDF
علی اسمعیلی, عبدالرحیم اسداللهی, علیرضا محسنی تبریزی
بررسی رابطه بین جهانی‌شدن و بازاندیشی در بین جوانان شهر یزد PDF
یاسین خرم‏ پور, علی اکبر دهقان, فاطمه دهقان, سید فخرالدین بهجتی اصل
بازتاب توسعه اجتماعی در قوانین برنامههاي پنجگانه توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران 1394-1368 PDF
علی قوتی سفیدسنگی, حسین فراشیانی, حسین حسن زاده چوکانلو
تأثیر ‏ایده‏ آل ‏طلبی ‏مادران ‏بر ‏سلامت ‏روانی ‏و تعهد ‏اجتماعی ‏دانش ‏آموزان ‏مدارس ‏دخترانه ‏استعدادهای ‏درخشان ‏شهر ‏کرمان PDF
سوده مقصودی, زهرا شریفی