تولیدات گیاهی

مجله کشاورزی با استناد به نامه 8481/3 مورخ 78/10/23 کمیسیون بررسی نشریات در راستای تخصصی شدن به چهار مجله تحت عنوان های تولیدات گیاهی، گیاه پزشکی، مهندسی زراعی، علوم و مهندسی آبیاری منشعب گردید. امجله تولیدات گیاهی طی نامه شماره 107502 مورخ 89/12/17 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) به عنوان مجله تخصصی تولیدات گیاهی ( زراعت، اصلاح نباتان و باغبانی) با درجه علمی پژوهشی منشر می شود.  اين نشریه در "ایران ژورنال" مرکز منطقه اطلاع رسانی علوم وفناوری و پايگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می گردد.


دوره 40, شماره 3 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

اثر محلول‌پاشی عنصر روی بر روند رشد لوله گرده در مادگی چند رقم سیب PDF
سکینه فلاح معافی, یاور شرفی
تأثیر تلقیح قارچ میکوریز (Rhizophagus irregularis) در سطوح مختلف کم آبیاری بر تولید ریزغده در سیب‌زمینی PDF
خسرو پرویزی, یحیی پرویزی, عبداله نوایی
تأثیر کاربرد برخی کود‌های آلی و شیمیایی بر صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.) PDF
سودابه مفاخری
بررسی واکنش کاهش عملکرد گندم به رقابت یولاف وحشی در سطوح مختلف نیتروژن PDF
جعفر پور رضا
بررسي تأثیر کمپوست زباله شهری و وزن بنه بر صفات کیفی و میزان متابولیت‌های ثانویه زعفران (Crocus sativus L.) PDF
زهره قلی زاده, محمد حسین امینی فرد, محمد حسن سیاری
بررسی تأثیر ماده گیاهی ماشک گل خوشه‌ای (Vicia vilosa Roth.) و پروبیوتیک‌ها بر کاهش آلودگی گل‌جالیز منشعب (Orobanche ramosa)در گوجه‌فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill) PDF
ایرج نصرتی, سحر امیری, غلامرضا محمدی, دانیال کهریزی, روح الله شریفی
بررسي اثر غلظت‌های متفاوت سديم نيتروپروسايد در تخفيف صدمات اكسایشی ناشي از تنش آبی حاصل از پلی‌اتیلن‌گلایکول در گياه دارویی پونه‌سا بی‌کرک در شرایط درون شیشه‌ای PDF
رسول نریمانی, محمد مقدم, دانیال شکوهی
بررسی اثرات محلول‌پاشی کلریدکلسیم روی برگ و میوه بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی میوه خربزه درختی (Carica papaya L. cv. Eksotika II) در مرحله پس از برداشت PDF
امین میرشکاری, بابک مدنی
ويژگي‌هاي فيزيولوژيکي، مورفولوژيکي و بيوشيميايي چهار رقم انجیر خوراکی و دو رقم برانجیر در پاسخ به تنش خشکي PDF
محسن ساجدی, محمود اثنی عشری, مسلم جعفری, الهام اصل مشتاقی
تأثیر زمان برداشت و شوری خاک بر عملكرد كمي و كيفي علوفه پنج رقم يونجه (Medicago sativa L.) در اهواز PDF
زهرا نکوئیان‌فر, شهرام لک, غلامرضا عبادوز


شاپا: 0254-3648