دوره 11, شماره 40 (1394)

فهرست مطالب

مقالات

خبرگزاري‌ها و بازارهاي رسانه‌اي بررسي وضعيت حضور ايرنا در بازارهاي رسانه‌اي در مقايسه باآسوشيتدپرس، فرانس پرس، رويترز و پي.تي.آي PDF
علیرضا عبداللهي‌نژاد, حسین افخمی
تحليل تماتيك عوامل القاي ‌ترس در بازي‌هاي رايانه‌اي PDF
سید محمد علی سيد حسيني, محمد مهدی فرقانی
فهم مدارا در اجتماع علمي علوم اجتماعي PDF
ابوتراب طالبی, آرمین عرب
تحليل ابزارهاي بلاغي در بازي‌هاي رايانه‌اي هدفمند: مطالعه‌ي موردي بازي مك‌دونالد PDF
مسعود کوثری, آرین طاهری
نگرش لاهوتي و ناسوتي نسبت به مرگ: مطالعه‌ي مرگ‌انديشي نمونه‌اي از دانشجويان با روش نظريه‌ي زمينه‌اي PDF
سید حسین سراج‌‌زاده, مقصود فراستخواه, مسعود زمانی مقدم
سواد رسانه‌اي انتقادي و فعاليت سايبر زنان در ايران PDF
مهدی منتظر قائم, مونا شعبان كاسه‌گر
بررسي رابطه‌ي بين سرمايه‌ي فرهنگي و ارتباط و پيوستگي مردم شهر اروميه با طبيعت درياچه‌ي اروميه PDF
موسی سعادتی, مجید وظیفه امندی, محمد عباس زاده, حسن منتظری خوش, احمد اصغرزاده
مطالعه نشانه‌شناختي برنامه كلاه قرمزي، از منظر رويكرد آموزش اخلاقي PDF
فاطمه نوری راد, سیده بهار زند رضوی


شاپا: 5575-2008