نمایه نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

A

Abasi, Mohammad Hasan, Ilam University of Medical Sciences
Abouee Mehrizi, Ehsan, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Afshari, Arash, Islamic Azad University, Tehran
Aminzadeh, Behnoush, University of Tehran
Avazpour, Moayed, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Azarshab, Khaled, Islamic Azad University, West Tehran Branch

آ

آتش بهار, امید, دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

ا

ابراهیمی‌پور, حسین, دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
ابوالحلاج, مسعود, استادیار، مرکز بودجه و پایش عملکرد، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران.
احمدزاده, مهدیه السادات, دانشگاه علوم پزشکی شیراز
احمدی پور, حبیبه, استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.
احمدی پور, حبیبه, دانشگاه علوم پزشکی کرمان
احمدی طباطبایی, سید وحید, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت
احمدی طباطبایی, وحید, پزشک عمومی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.
احمدی کشکولی, صادق, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‌ تهران
احمدی کشکولی, صادق, دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی، تهران‌‌، ايران. (ایران)
استا, احمد, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‌ تهران
اسماعیلی, مریم, دانشگاه علوم پزشکی تهران
اعرابی, نرجس, بنیاد همدلان کودک و نوجوان
افشاری, مهناز, دانشگاه علوم پزشکی تهران
اکبری ساری, علی, دانشگاه علوم پزشکی تهران
امیر اسماعیلی, محمد رضا, دانشگاه علوم پزشکی کرمان
امیراسماعیلی, محمد رضا, دانشگاه علوم پزشکی کرمان
امیراسماعیلی, محمدرضا, استاديار، مرکز تحقيقات انفورماتيک پزشکی، پژوهشکده آينده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ايران
امیراسماعیلی, محمدرضا, دانشیار، مرکز تحقیقات مدل­­سازی در سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان ایران.

1 - 25 (236)    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>