تحلیل تولیدات علمی جهان در رابطه با فلسفۀ اسلامی در پایگاه اطلاعاتی «WOS»‌؛ طی سال‌های 2007- 201۶

جعفر عباداله عموقین, ثریا ضیائی

چکیده


هدف این تحقیق بررسی تولیدات علمی جهان در ارتباط با فلسفۀ اسلامی - در پایگاه معتبر اطلاعاتی (Web of Science (WOS - است. این تحقیق از نوع توصیفی و با رویکرد علم‌سنجی است. یافته‌ها نشان داد کل تولیدات علمی مرتبط با فلسفۀ اسلامی - نمایه شده در پایگاه اطلاعاتی «WOS» - 176  رکورد اطلاعاتی بوده که 71 مورد آن در قالب مقاله و بقیه در دیگر فرمت‌های اطلاعاتی مثل نقد کتاب، فصل کتاب و … بوده‌اند. آمریکا با تولید 42 رکورد اطلاعاتی رتبۀ نخست و انگلستان با تولید 21 رکورد اطلاعاتی رتبۀ دوم را به خود اختصاص داده‌اند. بیش از 80 درصد تولیدات علمی این حوزه به زبان انگلیسی بوده و زبان‌آلمانی با تولید 8 درصد و اسپانیایی با تولید 3 درصدِ رکوردهای اطلاعاتی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در بین نویسندگان فرانسیسکا آلبرتینی با تولید 8 رکوردِ اطلاعاتی و یک استناد دریافتی و با اچ- ایندکس 1، در رتبۀ نخست قرار دارد و پس از او الیور لیمن با تولید 4 رکورد اطلاعاتی و روی جکسون با تولید 3 رکورد اطلاعاتی در رتبه‌های بعدی قرار دارند؛ ضمن این‌که این دو نویسنده هیچ‌گونه استنادی دریافت نکرده‌اند.


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.