پژوهش های فلسفی کلامی

فصلنامه پژوهشهای فلسفی  کلامی دانشگاه قم نشریه ای علمی پژوهشی است که مقالات و دستاوردهای نو پژوهشی اساتید و پزوهشگران علاقمند به رشته فلسفه  را در کلیه رشته های مرتبط با فلسفه; اعم از فلسفه دین; فلسفه نفس; فلسفه تحلیلی;‌معرفت شناسی; فلسفه اخلاق; کلام و فلسفه غرب جهت بررسی; پذیرش می کند. کلیه مقالات این نشریه پس از داوری تخصصی از سوی دو داور همتای ناشناس و تایید هیئت تحریریه به چاپ می رسد. مخاطبان این مجله دانشگاهیان;‌اعم از اساتید و دانشجویان رشته های فلسفه هستند.

دوره 19, شماره 3 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

بررسی و تحلیل نسبت انسان با طبیعت در فلسفۀ ملاصدرا PDF
ابراهیم رضایی, جعفر شانظری
اوج لذّت ‌نفس ناطقه و موانع درک آن از منظر ‌‌‌ابن سینا PDF
عسگر دیرباز, مسعود فاضل یگانه
راه‌های مهار و تربیت قوّۀ خیال بر مبنای حکمت اسلامی PDF
محسن ترکمان, میترا پورسینا
نقش نبی در دریافت وحی ‌‌با تکیه بر دیدگاه فارابی، ابن سينا و ملاصدرا به‌همراه نقد دیدگاه برخی روشنفکران معاصر PDF
عطیه سادات فیض, فاطمه سلیمانی
بررسی تطبیقی «کیفیت علم پیشین الهی» از منظر ملاصدرا و ابن عربی PDF
محمد حسین وفائیان, حسن ابراهیمی
بررسی تطبیقی مبانی معناشناختی ماتریدیه و دیوبندیه در باب توحید و شرک PDF
مهدی فرمانیان, محمد اللّه‌نیا سماکوش
مشکل جدایی در نظریه‌‌های انسجام توجیه PDF
محمد علی پودینه
بررسی و تبیین رویکرد «وحی فراگزاره‌ای» از دیدگاه حکمت متعالیه PDF
وحیده فخّار‌ نوغانی
بررسی تطبیقی آراء ‌‌‌ابن سینا و ابن میمون دربارۀ معاد PDF
ملیحه صابری نجف‌آبادی
بازخوانی نظریۀ حدوث دهری میرداماد PDF
سید جواد احمدی
تحلیل تولیدات علمی جهان در رابطه با فلسفۀ اسلامی در پایگاه اطلاعاتی «WOS»‌؛ طی سال‌های 2007- 201۶ PDF
جعفر عباداله عموقین, ثریا ضیائی


شاپا: 1735-9791