تحلیل تطبیقی آیات «منع تولّی کافر» از دیدگاه مفسران

قاسم سبحانی فخر, کرم سیاوشی

چکیده


در آیات بسیاری از قرآن کریم موضوع «تعامل و معاشرت با غیرمسلمانان» مطرح شده است. بیشتر این آیات در دو سوره «ممتحنه» و «توبه» قرار دارد. در سوره­های «آل عمران، نساء، مائده و مجادله» نیز آیاتی بدان پرداخته است. این دسته از آیات–به ظاهر ـ بر «منع تولّی و تعامل با غیرمسلمانان» دلالت دارد؛ اما اینکه مقصود از این «منع» چیست؟ و کدام دسته از کفّار ممنوع التولِّی هستند، بررسی بیشتر و دقیق­تر آیات مربوط را می­طلبد.

نوشتار پیش­رو، با روش ارائه توصیفی مباحث و مدارک و تحلیل محتوا به بررسی موضوع پرداخته است. از رهگذر این پژوهش به دست آمد که مقصود از «تولّی ممنوع» در آیات قرآن برقراری هر گونه ارتباط دوسویه با کفار بر اساس محبّت، نصرت و پذیرش سرپرستی آنهاست. البته این امر از نیکی و عدالت ورزی نسبت به کفارِ خویشاوند و کفاری که با مسلمانان ستیز و دشمنی ندارند، مانع نمی­شود و ارتباط مسالمت­آمیز در قالب تجارت و داد و ستد سیاسی و اشتراک و اجتماع با غیرمسلمانان در قالب معاهدات و قرار دادها، به شرط آنکه به ضرر مسلمانان نباشد و منافاتی با عزّت اسلامی نداشته باشد، مشمول تولّی ممنوع نیست.


موضوع


تولّی ممنوع; محبّت; نصرت; سرپرستی; کافر; مسلمان

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.