بررسی تطبیقی عصبیت مذموم در تفاسیر فریقین

علی احمد ناصح, نگین علیزاده, محمد جواد حق پرست

چکیده


تحقیق حاضر به بررسی تطبیقی مفهوم عصبیت مذموم در تفاسیر فریقین با روش توصیفی و تحلیلی پرداخته است. این تطبیق بین تفاسیر المیزان علامه طباطبایی(ره)، مجمع‌البیان طبرسی، نمونۀ مکارم شیرازی، مفاتیح‌الغیب فخررازی، درالمنثور سیوطی، روح‌البیان بروسوی و کشاف زمخشری انجام شده است. حاصل تطبیق این تفاسیر این است که همۀ این مفسران عصبیت مذموم را محکوم کرده و دربارۀ عواقب و پیامدهای آن هشدار داده‌اند؛ عواقبی چون داشتن حجاب بر دیدگان، کافر و مشرک شدن، کر و لال و در ظلمات بودن، محشور شدن با اعراب جاهلی، تبعیت از شیطان، گرفتار شدن درآتش دوزخ، تفرقه و از بین رفتن وحدت بین مسلمانان. برای در امان ماندن از این پیامدها، مخصوصاً برای حفظ وحدت بین مسلمانان باید از دامن زدن به اختلافاتی که موجب بروز تعصبات بی‌مورد می‌شود، خودداری کرد و برای جلوگیری از پیدایش آن و یا رفع آن می‌توان از عواملی چون قیام لله، تفکر، تقوا، توجه به پیامدهای عصبیت، جهت دادن و هدایت کردن تعصبات به تعصبات مطلوب و ممدوح، صبر، تسلیم در برابر حق، بالا بردن سطح فرهنگ و ایمان انسان‌ها استفاده کرد.


موضوع


عصبیت مذموم; تعصب; بررسی تطبیقی; تفاسیر فریقین; امامیه; اهل سنت

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.