اثر افزودن مکمل آلی روی با و یا بدون مس بر عملکرد، پروفیل مواد معدنی پلاسما و برخی فعالیت های آنزیمی بره های نر مهربان

حسن علی عربی, محمد مهدی طباطبایی, امیر فدایی فر, سلیمه ترکاشون, علی اصغر بهاری, پویا زمانی, داریوش علیپور, امیر حسین دزفولیان

چکیده


به منظور بررسی اثر مکمل آلی روی با و یا بدون مس بر عملکرد و فراسنجه های خونی در بره های نر مهربان، آزمایشی با 25 رأس بره  در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 5 تکرار به مدت 70 روز اجرا شد. تیمارها شامل: 1- جیره پایه بدون مکمل روی و مس؛ 2- جیره پایه + 20 پی پی ام روی به صورت روی پروتئینات؛ 3- جیره پایه + 40 پی پی ام روی بصورت روی پروتئینات؛ 4- جیره پایه + 20 پی پی ام روی بصورت روی پروتئینات + 10 پی پی ام مس بصورت مس پروتئینات؛ 5- جیره پایه + 40 پی پی ام روی به صورت روی پروتئینات + 10 پی پی ام مس بصورت مس پروتئینات بودند. غلظت روی، مس، آهن، کلسیم و فسفر پلاسما و همچنین فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز (ALP) سرم در روزهای 28 و 65 و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام سرم](TAC) و فعالیت آنزیم SODدر روز 28 آزمایش تعیین شد...

 


موضوع


روی; مس; عملکرد; آلکالین فسفاتاز; سوپراکسیددیسموتاز; ظرفیت آنتی اکسیدانی تام سرم

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.