پژوهش های علوم دامی

این نشریه شاخه تخصصی در زمینه پژوهش های علوم دامی نشریه سابق "دانش کشاورزی" است و از خرداد سال 1388 با عنوان "پژوهش های علوم دامی"منتشر می شود. 


شماره 3 (1390)

فهرست مطالب

مقالات

بررسی خصوصیات رشد و لاشه بره های آمیخته چندین ترکیب ژنتیکی PDF
عباس عاطفی, جلیل شجاع, سید عباس رافت
مطالعه‏ی میزان بروز آسیت و صفات مربوطه در پنج سویه جوجه‏ی گوشتی PDF
منصوره منصوربهمنی, حسین مروج, مجتبی زاغری, محمود شیوازاد
شناسایی چند شکلی های ناحیه اینترون ۱ ژن هورمون رشد در جمعیت مرغ بومی استان آذربایجان غربی با استفاده از تکنیک PCR-RFLP PDF
کاوه خاکپور, کریم مردانی, علی هاشمی
بررسی ژنتیکی برخی از خصوصیات تولید شیر در گاوهای هلشتاین با استفاده از تابع گمپرتز
حسین روشن, همایون فرهنگ فر, ناصر امام جمعه کاشان, محمد حسن فتحی نسری, روح الله نورمحمدی
مقایسه سطوح مختلف جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ تریتیکاله در جیره غذایی بره های نر زل در حال رشد PDF
حسن فضایلی, دانیال حاجیلری, احمد رضا یزدانی, سعید زره داران, مختار مهاجر
اثرات سطوح مختلف و روش استفاده از میکروارگانیسم موثر بر عملکرد و فلور میکروبی جوجه های گوشتی PDF
امید افسریان, محمد حسین شهیر, سید مرتضی موسوی, افشین حیدری نیا
بررسی ژنتیکی برخی از صفات تولیدی مرغان بومی استان فارس با استفاده از روش های آماری PDF
پروانه دیمی غیاث آبادی, صادق علیجانی
عوامل موثر بر کارایی تکنیکی واحدهای مرغداری گوشتی شهرستان سنقر و کلیایی PDF
قادر دشتی, سمیه یاوری, اسماعیل پیش بهار, باب اله حیاتی
بررسی اثرات تغذیه سیلاژ محصول فرعی پسته بر سنتز پروتئین میکروبی و عملکرد کلیه ها در گوساله های نر پرواری هلشتاین PDF
پیروز شاکری, احمد ریاسی, مسعود علیخانی, غلامرضا قربانی, حسن فضایلی
اثر افزودن مکمل آلی روی با و یا بدون مس بر عملکرد، پروفیل مواد معدنی پلاسما و برخی فعالیت های آنزیمی بره های نر مهربان PDF
حسن علی عربی, محمد مهدی طباطبایی, امیر فدایی فر, سلیمه ترکاشون, علی اصغر بهاری, پویا زمانی, داریوش علیپور, امیر حسین دزفولیان


شاپا: 5125-2008