نمایه نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ا

افسریان, امید, دانشجوی دکتری تغذیه طیور گروه علوم دامی دانشگاه زنجان
امام جمعه کاشان, ناصر, استاد مجتمع آموزش عالی ابوریحان بیرونی دانشگاه تهران

ب

بهاری, علی اصغر, استادیار دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا

پ

پیش بهار, اسماعیل, استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

ت

ترکاشون, سلیمه, دانشجوی دکتری و دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه بوعلی سینا

ح

حاجیلری, دانیال, دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی گرگان
حیاتی, باب اله, دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
حیدری نیا, افشین, دانشجوی دکتری تغذیه طیور گروه علوم دامی دانشگاه زنجان

خ

خاکپور, کاوه, دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه

د

دزفولیان, امیر حسین, استادیار دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا
دشتی, قادر, دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
دیمی غیاث آبادی, پروانه, دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح دام گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

ر

رافت, سید عباس, دانشیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
روشن, حسین, دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه بیرجند
ریاسی, احمد, استادیار گروه علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان

ز

زاغری, مجتبی, دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه تهران
زره داران, سعید, استادیار دانشگاه علوم کشاورزی گرگان
زمانی, پویا, استادیار گروه علوم دامی دانشگاه بوعلی سینا

ش

شاکری, پیروز, دانشجوی دوره دکتری گروه علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان
شجاع, جلیل, استاد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
شهیر, محمد حسین, استادیار گروه علوم دامی دانشگاه زنجان
شیوازاد, محمود, استاد گروه علوم دامی دانشگاه تهران

ط

طباطبایی, محمد مهدی, دانشیار گروه علوم دامیدانشگاه بوعلی سینا

ع

عاطفی, عباس, دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
علی عربی, حسن, استادیار گروه علوم دامی دانشگاه بوعلی سینا

1 - 25 (43)    1 2 > >> 


شاپا: 5125-2008