مرورالفبایی عناوین


 
شماره عنوان
 
شماره 3 (1390) اثر افزودن مکمل آلی روی با و یا بدون مس بر عملکرد، پروفیل مواد معدنی پلاسما و برخی فعالیت های آنزیمی بره های نر مهربان چکیده   PDF
حسن علی عربی, محمد مهدی طباطبایی, امیر فدایی فر, سلیمه ترکاشون, علی اصغر بهاری, پویا زمانی, داریوش علیپور, امیر حسین دزفولیان
 
شماره 3 (1390) اثرات سطوح مختلف و روش استفاده از میکروارگانیسم موثر بر عملکرد و فلور میکروبی جوجه های گوشتی چکیده   PDF
امید افسریان, محمد حسین شهیر, سید مرتضی موسوی, افشین حیدری نیا
 
شماره 3 (1390) بررسی اثرات تغذیه سیلاژ محصول فرعی پسته بر سنتز پروتئین میکروبی و عملکرد کلیه ها در گوساله های نر پرواری هلشتاین چکیده   PDF
پیروز شاکری, احمد ریاسی, مسعود علیخانی, غلامرضا قربانی, حسن فضایلی
 
شماره 3 (1390) بررسی خصوصیات رشد و لاشه بره های آمیخته چندین ترکیب ژنتیکی چکیده   PDF
عباس عاطفی, جلیل شجاع, سید عباس رافت
 
شماره 3 (1390) بررسی ژنتیکی برخی از خصوصیات تولید شیر در گاوهای هلشتاین با استفاده از تابع گمپرتز چکیده
حسین روشن, همایون فرهنگ فر, ناصر امام جمعه کاشان, محمد حسن فتحی نسری, روح الله نورمحمدی
 
شماره 3 (1390) بررسی ژنتیکی برخی از صفات تولیدی مرغان بومی استان فارس با استفاده از روش های آماری چکیده   PDF
پروانه دیمی غیاث آبادی, صادق علیجانی
 
شماره 3 (1390) شناسایی چند شکلی های ناحیه اینترون ۱ ژن هورمون رشد در جمعیت مرغ بومی استان آذربایجان غربی با استفاده از تکنیک PCR-RFLP چکیده   PDF
کاوه خاکپور, کریم مردانی, علی هاشمی
 
شماره 3 (1390) عوامل موثر بر کارایی تکنیکی واحدهای مرغداری گوشتی شهرستان سنقر و کلیایی چکیده   PDF
قادر دشتی, سمیه یاوری, اسماعیل پیش بهار, باب اله حیاتی
 
شماره 3 (1390) مطالعه‏ی میزان بروز آسیت و صفات مربوطه در پنج سویه جوجه‏ی گوشتی چکیده   PDF
منصوره منصوربهمنی, حسین مروج, مجتبی زاغری, محمود شیوازاد
 
شماره 3 (1390) مقایسه سطوح مختلف جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ تریتیکاله در جیره غذایی بره های نر زل در حال رشد چکیده   PDF
حسن فضایلی, دانیال حاجیلری, احمد رضا یزدانی, سعید زره داران, مختار مهاجر
 
1 - 10 (10)


شاپا: 5125-2008