مرورالفبایی عناوین


 
شماره عنوان
 
شماره 4 (1390) اثر غنی سازی با عصاره متانولی سیر، رزماری و برگ زیتون بر برخی ویژگی های شیمیایی روغن کلزا چکیده   PDF
رامین تیموری, محمد علیزاده خالدآباد, پریسا جعفریان
 
شماره 4 (1390) ارزیابی عوامل تولید ناب در فرآیند تولید دوغ کارخانه شیر چکیده   PDF
سعید اسدی, ابوالفضل قرائی, هانیه پناهی
 
شماره 4 (1390) ارزیابی کیفیت روغن شتر مرغ به منظور استفاده در فراورده های آرایشی و غذایی چکیده   PDF
محسن دلوی اصفهان, امیر دارایی گرمه خانی
 
شماره 4 (1390) اندازه گیری دانسیته٬ تخلخل و ضریب اصطکاک استاتیک فندق در سطوح و رطوبت های مختلف چکیده   PDF
جعفر میلانی, علی معتمدزادگان
 
شماره 4 (1390) بررسی خواص تکنولوژیکی گونه های لاکتوباسیل غالب در پنیر سنتی لیقوان چکیده   PDF
مهدیه حسنی, جواد حصاری, صفر فرج نیا, محمد مقدم واحد
 
شماره 4 (1390) ترکیبات شیمیائی و تاثیر برخی روش های فرآوری حرارتی بر میزان ترکیبات فنولی میوه دو واریته بلوط ایرانی چکیده   PDF
مریم قادری قهفرخی, مهران اعلمی, علیرضا صادقی ماهونک, محمد قربانی, محمد حسین عزیزی
 
شماره 4 (1390) تغییرات ایجاد شده در عملکرد پروتئین فیله ماهی قره برون (Acipenser persicus) طی فرآیندهای عمل آوری چکیده   PDF
حکیمه جنت علیپور, بهاره شعبانپور, علیرضا صادقی ماهونک
 
شماره 4 (1390) فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های متانولی چند رقم از پیاز(L. Allium cepa) ایرانی و توانایی آنها در خنثی سازی رادیکال های آزاد چکیده   PDF
مهناز باقرلو, رضا حیدری, صابر قادرپور, رشید جامعی
 
شماره 4 (1390) کاربرد پوشش خوراکی کیتوزان حاوی عصاره دانه انگور بر روی کیفیت و ماندگاری گوشت مرغ در دمای یخچال چکیده   PDF
پرویز حسن زاده, حسین تاجیک, سید مهدی رضوی روحانی
 
شماره 4 (1390) کاربرد ماشین آزمون عمومی (اینستران) در ارزیابی ویژگی های رئولوژیکی ماست چکیده   PDF
حسن خلیفه, سید هادی پیغمبردوست, جواد حصاری, صدیف آزادمرد دمیرچی, محمدرضا دادپور
 
شماره 4 (1390) مقایسه دو روش ELISA و HPLC در تعیین آفلاتوکسین B1 و اکراتوکسین A در فلفل قرمز ایرانی چکیده   PDF
روزیتا سالاری, محمد باقر حبیبی نجفی, محمد طاهر بروشکی, سید علی مرتضوی, محسن فتحی نجفی
 
شماره 4 (1390) مقایسه روش های ارزیابی حسی و اندازه گیری دستگاهی بافت نان با آزمون رگرسیون PLS چکیده   PDF
نسیم ابراهیم پور ابراهیم پور, سیدهادی پیغمبردوست, سیدعباس رأفت, صدیف آزادمرد دمیرچی
 
1 - 12 (12)


شاپا: 2008.515x